ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2020 2021

Έπειτα από την πραγματοποίηση της από 26/10/2020 Συνέλευσης του Τμήματος η γραμματεία θα προβεί στην ενεργοποίηση των φοιτητών που εισήχθησαν στο Τμήμα ΛΟΧΡΗ με τις Ειδικές Κατηγορίες:

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ/ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

5%.

Από την Τετάρτη 28/10 θα μπορέσουνε οι συγκεκριμένοι φοιτητές  να ενεργοποιήσουν το λογαριασμός τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου πατώντας εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι ανωτέρω φοιτητές όπως αποστείλουν μέχρι την Τρίτη 27/10 στο email της γραμματείας (accfin@aueb.gr) τον ΑΜΚΑ τους,