Εφαρμοσμένη Πληροφορική – Ανακοίνωση για εξ αποστάσεως διδασκαλία

Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα Εφαρμοσμένη Πληροφορική μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις, τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, μέσω των συνδέσμων (Skype Meetings):

Κλιμάκιο Α – Λ:

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/vasileiadis/3Q0WP6ZT

Κλιμάκιο Μ – Ω:

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/vasileiadis/CRBASFOW