Μετάθεση Έναρξης Διαλέξεων Μαθήματος Μηχανογραφημένης Λογιστικής

Εκ μέρους του κου. Βλησμά:

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος Μηχανογραφημένη Λογιστική μετατίθεται από Δευτέρα 6/3/2023 σε Τετάρτη 8/3/2023 εξαιτίας προσωπικού κωλύματος.

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση.