ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ακολουθεί σειρά οδηγιών για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021, του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

https://www.aueb.gr/el/remote-exams