Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2022-2023

Στον σύνδεσμο:

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_%CE%9B%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%97_2022-2023_0.pdf

έχει αναρτηθεί ο νέος οδηγός σπουδών του Τμήματος.