Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος