Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος