Πρακτική ΄Ασκηση Εαρινό 2018 Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων