Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής αποτελεσμάτων Προεδρικών Εκλογών του Τμήματος