ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/AIESEC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ