ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021