Προκήρυξη αιτήσεων ακ. έτους 2024-2025 για το ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση