Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος