Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος