Προκηρυξη απο τα εσοδα κληροδοτηματος "Εις Μνήμην Μαρίας Ζαούση"