ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 29 του Ν. 4386/2016, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις ή για Ακαδημαϊκό Υπότροφο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011