Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με την εταιρεία Ernst & Young

Η ενημερωτική συνάντηση με τα στελέχη της εταιρείας Ernst & Young, σχετικά με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, στις 14:00 σε χώρο του Radisson Blu Park Hotel.