Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ή Ακαδημαϊκών Υποτρόφων σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 29 του Ν.4009/2011