Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του/της Κοσμήτορος ΣΔΕ