Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό CFA Research Challenge

Ανακοινώθηκε από τον οργανισμό CFA Society Greece, ότι έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός CFA Institute Research Challenge. Στο διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος ομάδες από πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και σκοπός κάθε ομάδας είναι να ετοιμάσει και να παρουσιάσει μία αναφορά χρηματοοικονομικής-λογιστικής ανάλυσης και αποτίμησης μιας πραγματικής εταιρείας. Η αναφορά καθώς και η παρουσίασή της πραγματοποιούνται στα αγγλικά και κάθε ομάδα αποτελείται από 3 έως 5 φοιτητές.

Για την Ελλάδα, η επιχείρηση που έχει επιλεγεί φέτος είναι η εταιρεία Cenergy Holdings

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, τη διαδικασία και τα σχετικά έπαθλα μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

CFA Institute Research Challenge

Παρακαλούνται οι φοιτητές 4ου έτους και μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από βιογραφικό και μια συνοπτική κατάσταση βαθμολογίας μαθημάτων με μέσον όρο βαθμολογίας στο ακόλουθο email: asakkas@aueb.gr

H καταληκτική ημερομηνία είναι Τρίτη 10/10/2023.

Εκ μέρους των ακαδημαϊκών συμβούλων της ομάδας CFA,

Σωτήριου Καρατζήμα και Αθανάσιου Σάκκα