Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα "Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα" κλιμάκιο Μ-Ω

Σύμφωνα με απόφαση της 14ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (23-6-2021) επί του θέματος της εκκρεμούς βαθμολογίας του μαθήματος χειμερινού εξαμήνου «Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα», κλιμάκιο Μ-Ω, ανακοινώνονται τα κάτωθι:

Μέχρι και σήμερα ο κ. Στ. Μπεκίρος, Επικ. Καθηγητής, διδάσκων και εξεταστής του μαθήματος χειμερινού εξαμήνου «Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα», κλιμάκιο Μ-Ω, δεν έχει αναρτήσει τις βαθμολογίες του εν λόγω μαθήματος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και δεν έχει αποστείλει υπογεγραμμένη κατάσταση βαθμολογίας.

Στα πλαίσια της ομαλής εκτέλεσης του εκπαιδευτικού έργου και της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος, το οποίο οφείλει να προασπίζει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των φοιτητών του, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στη διενέργεια αναπληρωματικών εξετάσεων στην εξεταστική του Ιουνίου 2021 κάνοντας ανάθεση για την επιλογή και βαθμολόγηση των θεμάτων στον κ. Α. Τσεκρέκο, Αν. Καθηγητή. Η αναπλήρωση του κου. Στ. Μπεκίρου, Επικ. Καθηγητή αποφασίστηκε εξαιτίας της μη προσήκουσας κατάθεσης της βαθμολογίας από τον ίδιο.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις αναπληρωματικές εξετάσεις οι οποίες θα διενεργηθούν επ’ ωφελεία των φοιτητών είναι προαιρετική και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν μόνο όσοι φοιτητές ανήκουν στο κλιμάκιο Μ-Ω και έχουν συμπεριλάβει το μάθημα «Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα» στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Η εξέταση θα διενεργηθεί εξ αποστάσεως την Πέμπτη 15/7/2021, 19.00-21.00. Πληροφορίες για τους συνδέσμους (links) που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές για να λάβουν μέρος στην εξ αποστάσεως εξέταση θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση.

Σημειώνεται για όσους φοιτητές συμμετάσχουν στην επανεξέταση του μαθήματος κατά την εξεταστική του Ιουνίου 2021 πως αν κατόπιν της εξέτασής τους αυτής και προ της έκδοσης βαθμολογίας επ’ αυτής, ο κ. Μπεκίρος προβεί στη νομότυπη κατάθεση των βαθμών στη Γραμματεία του Τμήματος, θα ισχύσει ως έγκυρος ο ανώτερος εκ των δύο βαθμών.