Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα "Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα" κλιμάκιο Μ-Ω

Σύμφωνα με απόφαση της 16ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (9-7-2021), ανακαλείται η απόφαση της 14ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (23-6-2021), περί διεξαγωγής αναπληρωματικής εξέτασης στο μάθημα χειμερινού εξαμήνου «Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα», κλιμάκιο Μ-Ω.

Ως εκ τούτου, η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 15/7/2021, 7-9 μ.μ. αναπληρωματική εξέταση ματαιώνεται.

Η βαθμολογία του μαθήματος θα καταχωρηθεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία σε εύλογο χρονικό διάστημα.