ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α-Λ) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ο σύνδεσμος για το μάθημα 1ου έτους 'Στατιστική για Επιχειρήσεις', τμήμα Α-Λ, είναι:

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/merkouris/YYYNZSPJ

Τ. Μερκούρης