Τμηματική Ενημέρωση Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές ακαδ. έτους 2020-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 
Κινητικότητα για σπουδές 2020-2021

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές για το ακαδ. έτος 2020-2021, ότι η τμηματική ενημερωτική συνάντηση  θα διενεργηθεί την:
 
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020
και ώρα 13.00μμ,
στην αίθουσα Δ22.

Στην παρουσίαση θα δοθούν διευκρινίσεις για το πρόγραμμα και για τη διαδικασία των αιτήσεων και θα συμμετέχουν οι ακαδημαϊκoί συντονιστές του τμήματος, κ. Ε. Δεμοιράκος και Γ. Χαλαμανδάρης, Επικ .Καθηγητές.

Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση οι φοιτητές στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • να βρίσκονται τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών.
  • να έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον δέκα μαθήματα (60 ECTS)
  • καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο ίδρυμα υποδοχής.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό για Εξερχόμενους Φοιτητές Erasmus+ απο το γραφείο Erasmus+ του Ο.Π.Α.