Υποτροφίες για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής έχει ενταχθεί στα CFA Institute University Recognized Programs, χαρακτηρισμός που αποδίδεται σε προγράμματα σπουδών των οποίων η διδακτέα ύλη καλύπτει τουλάχιστον το 70% της ύλης η οποία εξετάζεται για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA.

Το Τμήμα δικαιούται ως εκ τούτου να χορηγεί δύο υποτροφίες μερικής απαλλαγής από τα εξέταστρα ανά ακαδημαϊκό έτος, στα πλαίσια του CFA Institute University Recognition Program, σε φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξέταση για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης CFA LEVEL 1,2,3

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποτροφία μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/scholarships/student

Όσοι φοιτητές (8ου εξαμήνου και άνω) επιθυμούν να διεκδικήσουν την υποτροφία, παρακαλούνται να στείλουν μέχρι την Παρασκευή 13/5/2022 ένα email ενδιαφέροντος (accfin@aueb.gr) στο οποίο θα επισυνάπτεται και μία συνοδευτική επιστολή όπου θα παραθέτουν τους λόγους για τους οποίους έχουν αποφασίσει να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA.

Οι υπότροφοι του CFA θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις έως και ένα χρόνο μετά την τελική έγκριση της αίτησής τους.