ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Στα πλαίσια του μαθήματος "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων", θα πραγματοποιηθούν φροντιστηριακές διαλέξεις τις Τρίτες 11, 18 και 25 Μαϊου, και ώρες 15:00 - 17:00. 

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση των φροντιστηριακών διαλέξεων θα ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος. 

Η Διδάσκουσα

Στέλλα Μωυσιάδου