ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Την Τρίτη 1 Ιουνίου και ώρα 15:00-17:00 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο φροντιστηριακό μάθημα στην Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων. 

Το μάθημα θα ξεκινήσει στις 15:00. Ο σύνδεσμος βρίσκεται ανακοινωμένος στο e-class του μαθήματος. 

Η Διδάσκουσα

Στέλλα Μωυσιάδου