ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ