Ώρες Γραφείου Καθηγητή κύριου Σπύρου Σπύρο

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 11:00-13:00 στο MS teams στο link του μαθήματος, μετά από συνεννόηση για την ώρα συνάντησης.

Όποιος φοιτητής/φοιτήτρια θέλει να συναντηθούμε για ώρες γραφείου παρακαλώ να στείλει μαιλ να κανονίσουμε την ακριβή ώρα συνάντησης.