19ο e-Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Kινδύνου & τα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Risk Finance and Stochastics RFS-2022 Διαδίκτυο, 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2022

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.