Κέντρο Υπολογιστών

Για την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου και την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει Κέντρο Υπολογιστών, το οποίο βρίσκεται στην Πτέρυγα Δεριγνύ του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου, στον 3ο όροφο. Αποτελείται από τρεις αίθουσες διδασκαλίας και πρακτικής, συνολικής χωρητικότητας 150 θέσεων εργασίας. Το ωράριο λειτουργίας του είναι Δευτέρα-Πέμπτη 09:00-20:00 και την Παρασκευή 09:00-19:30.
Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου, δηλαδή φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί, Erasmus) και εργαζόμενοι όλων των κλάδων (ΔΕΠ, ΕΔΠ, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικοί Υπάλληλοι) έχουν δυνατότητα σύνδεσης στους υπολογιστές του Κέντρου.

Επίσημη ιστεσελίδα  κέντρου Υπολογιστών εδώ