Ανθρώπινο Δυναμικό

Εδώ και έναν αιώνα, η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ παρέχει υψηλής ποιότητας διδακτικό και ερευνητικό έργο, το οποίο καλλιεργεί τη γνώση και συνεχίζει να διαμορφώνει τις εξελίξεις στον χώρο της Οικονομικής και Διοίκησης. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση, με πληθώρα δημοσιεύσεων σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, με ποικίλες συμμετοχές σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων και με συνεχή παρουσία σε θέσεις-κλειδιά τόσο στο χώρο της δημόσιας διοίκησης όσο και σε εκείνον του ιδιωτικού τομέα.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αριθμεί 19 μέλη ΔΕΠ με παρουσία στην ευρωπαϊκή και διεθνή επιστημονική κοινότητα, με πολλές συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά.