Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Προγράμματος ορίζονται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (6.400 €) ανά φοιτητή για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και σε επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.200 €) ανά φοιτητή για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης. Το ποσό καταβάλλεται σε επιμέρους δόσεις. Για την απαλλαγή φοιτητών από τα τέλη φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 86 του ν. 4957/2022, όπως ισχύουν.

Χορήγηση χρηματικών βραβείων αριστείας

Το ΠΜΣ προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα του Π.Μ.Σ.. Το ύψος και ο αριθμός των βραβείων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης.

Επίσης οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα λήψης υποτροφιών από τους ακόλουθους φορείς:

  • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: χορηγεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν σε σχετικές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε άνοιξη (www.iky.gr )
  • Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης»: χορηγεί ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες ή και αλλοδαπούς που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα (http://www.onassis.gr/english/scholars/index.php
  • Ίδρυμα Μποδοσάκη: παρέχει επιστημονικά βραβεία και εκπαιδευτικές υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες (http://www.bodossaki-foundation.gr)  
  • Ίδρυμα Προποντίς: χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στους τομείς των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών (http://www.propondis.gr/default_1024.htm)
  • Ίδρυμα Λάτση: χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές με καταγωγή από την Πελοπόννησο και κατά προτίμηση από την Ηλεία. Το ίδρυμα χορηγεί συνολικά 45 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και 2 για σπουδές στο εξωτερικό.
  • Ίδρυμα Λεβέντη: απονέμει κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποτροφιών. Η χορήγηση των υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα βασίζεται αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων στο προπτυχιακό επίπεδο ή σε προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές. Η προθεσμία εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος λήγει συνήθως τον Ιούνιο (http://www.leventisfoundation.org/LeventeioGlobal/Menu/Scholarships.aspx)