Έρευνα

Οι Καθηγητές του Τμήματος και διδάσκοντες στο ΠΜΣ είναι ερευνητικά ενεργοί, δημιουργούν νέα γνώση, και δημοσιεύουν τις ερευνητικές τους μελέτες στα καλύτερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Για παράδειγμα, δείκτες αποτίμησης και επίδρασης του ερευνητικού έργου (h-index) κατατάσσουν τους διδάσκοντες στο ανώτερο 10% σε διεθνές επίπεδο.

Ενδεικτικά, οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. έχουν επιτύχει σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις στον χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπως προσκλήσεις να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο σε πανεπιστήμια, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και ιδρύματα σε χώρες όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστραλία, Κορέα, Κίνα, μεταξύ άλλων.

Επίσης, διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν σε Εκδοτικές Επιτροπές (Editorial Boards) διεθνών επιστημονικών περιοδικών, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως κριτές μελετών σε κορυφαία  επιστημονικά περιοδικά, έχουν συνεχείς παρουσιάσεις σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια, έχουν δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά, συλλογικούς τόμους, μονογραφίες, και το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο έχει βραβευθεί διεθνώς από  ξένα πανεπιστήμια. Επίσης συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα που έχουν προκηρυχθεί από εταιρείες και φορείς του δημοσίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διεξαγωγή έρευνας.