Γιατί να επιλέξετε το ΠΜΣ

 Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική είναι ένα από τα πλέον περιζήτητα μεταπτυχιακά προγράμματα στον Ελλαδικό χώρο και λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (Υ.Α. 5051/ ΦΕΚ 3071/τ. Β’/27-7-2018). Βασικοί πυλώνες του ΠΜΣ είναι η αριστεία, η αξιοκρατία και η εξωστρέφεια, και στόχος του η δημιουργία αποφοίτων που θα είναι περιζήτητα στελέχη, επιτυχημένοι επιχειρηματίες ή ακαδημαϊκοί, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών με στόχο τη μέγιστη δυνατή εξειδίκευση των αποφοίτων του σε νευραλγικούς τομείς των επιστημονικών αντικειμένων που θεραπεύει αλλά και την καλύτερη τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας.

Προσέλκυση υποψηφίων φοιτητών υψηλού επιπέδου

Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική είναι ένα εντατικό πρόγραμμα, το οποίο προσελκύει ευφυείς φοιτητές, με πολύ καλές προπτυχιακές σπουδές και πολύ καλή γνώση αγγλικών, ταλέντο, προοπτικές, έτοιμους να εργαστούν σκληρά και με τη φιλοδοξία να εξελιχθούν σε υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει από τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους και αναζητούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (τμήμα πλήρους φοίτησης- full time), καθώς και σε ανερχόμενα στελέχη επιχειρήσεων που έχουν ήδη στην κατοχή τους ένα πτυχίο και επιθυμούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο των γνώσεών τους στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής (τμήμα μερικής φοίτησης – part time).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας του 1ου πτυχίου των εισακτέων στο ΠΜΣ ανέρχεται στο 7,22
  • 4,55% των εισακτέων στο ΠΜΣ έχουν αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιό τους με «Άριστα»
  • 4,62% των εισακτέων στο ΠΜΣ έχει ήδη στην κατοχή του ένα πτυχίο επιπέδου Masters
  • 77,04% των φοιτητών του ΠΜΣ έχει στην κατοχή του πτυχίο αγγλικών επιπέδου Proficiency
  • Οι εισακτέοι στο τμήμα μερικής φοίτησης έχουν κατά μέσο όρο 3,7 έτη προϋπηρεσίας
Ταχεία επαγγελματική αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, οι οποίοι αποτελούν τους καλύτερους πρέσβεις του, είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας και ακολουθούν διακεκριμένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εντός και εκτός της Ελλάδας. Μεγάλο δε ποσοστό των φοιτητών του τμήματος πλήρους φοίτησης απορροφάται από την αγορά εργασίας πριν ακόμα από την ολοκλήρωση των σπουδών του στο πρόγραμμα! Οι απόφοιτοι στελεχώνουν μεταξύ άλλων οικονομικές διευθύνσεις δημοσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και ελεγκτικές εταιρείες όπως οι: 3Ε ΑΕ, ADECO, AEGEAN BALTIC BANK, AIR SEA LINES, ALPHA BANK, ALTEC, BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., CITIBANK, COCA COLA 3E, COLGATE, DELOITTE, EFG EUROBANK ERGASIAS SA, ERICSSON HELLAS, ERNST & YOUNG, EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, GENIKI BANK, GRANT THORNTON, HSBC, INTERAMERICAN, JOHNSON & JOHNSON, KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, KPMG, KRAFT ΗELLAS, L' OREAL , LEVI STRAUSS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, MILLENNIUM BANK, NESTLE AE, NIPPON KAIJI KYOKAI-ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ, NOVABANK SA, OCEAN FLEET SHIPPING LTD, PHILIP MORRIS, PROBANK AE, PWC SA, ROCHE, SEACHARM NAVIGATIONS LTD, SHELL, UNILEVER, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΒΕΕ, ΔΕΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ Α.Ε., ΣΟΛ Α.Ε., ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΙΤΑΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.α.

Χορήγηση χρηματικών βραβείων αριστείας

Το ΠΜΣ προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα του Π.Μ.Σ.. Το ύψος και ο αριθμός των βραβείων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης.

Διεθνείς Πιστοποιήσεις του προγράμματος σπουδών

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ εξαιρούνται από ενότητες στις οποίες απαιτείται εξέταση για τη λήψη της επαγγελματικής πιστοποίησης του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Συγκεκριμένα το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική επαναπιστοποιήθηκε από το διεθνή επαγγελματικό οργανισμό ACCA για το διάστημα 1/1/2019-31/12/2023 και χορηγεί σε όλους όσοι θα αποφοιτήσουν στο ανωτέρω διάστημα, έως και εννέα απαλλαγές, ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει. Περισσότερες πληροφορίες στο  https://www.accaglobal.com/pk/en/help/exemptions-calculator.html

Το ΠΜΣ  συμμετέχει στο ACFE Anti-Fraud Education Partnership Program. Το Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) εδρεύει στο Austin, Texas (ΗΠΑ) και αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό κατά της απάτης με περισσότερα από 75.000 μέλη παγκοσμίως. Το Anti-Fraud Education Partnership Program διευκολύνει τα πανεπιστήμια να προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο του ελέγχου, της πρόληψης και του εντοπισμού περιστατικών απάτης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το ACFE παρέχει στα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα πανεπιστήμια υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, όπως πρακτικά εγχειρίδια, μελέτες περίπτωσης, videos και επιπρόσθετους πόρους, που βοηθούν σημαντικά το έργο των διδασκόντων. Περισσότερες πληροφορίες https://acfe.gr/

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ εξαιρούνται από ενότητες στις οποίες απαιτείται εξέταση για τη λήψη της επαγγελματικής πιστοποίησης ACA  του Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW). Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι εξαιρούνται  από επιμέρους ενότητες σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Tο ΠΜΣ έχει ενταχθεί στο University Affiliation Program του οργανισμού CFA (Chartered Financial Analysts), τίτλος που απονέμεται σε προγράμματα σπουδών των οποίων η διδακτέα ύλη καλύπτει τουλάχιστον το 70% της ύλης στην οποία απαιτείται εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. Το ΠΜΣ δικαιούται ως εκ τούτου να χορηγεί έως πέντε υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια του προγράμματος CFA Student Scholarships, σε φοιτητές ή αποφοίτους που επιθυμούν να προβούν στην εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. Οι υποτροφίες έχουν τη μορφή μερικής απαλλαγής από τα εξέταστρα της πιστοποίησης.

Tο Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί τέλος από το Institute of Internal Αuditors (The IIA) ως ένα από τα The IIA Internal Audit Awareness Program Schools, σε αναγνώριση της προσήλωσης και των προσπαθειών του να προσφέρει στους φοιτητές του το απαραίτητο πλαίσιο γνώσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή.

Διαρκής αξιολόγηση διδασκόντων και επιβράβευση της διδασκαλίας

Από το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 έχει θεσπιστεί η απονομή βραβείου καλύτερης διδασκαλίας. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο στα πλαίσια της Τελετής Αποφοίτησης στο διδάσκοντα που κατατάσσεται στην πρώτη θέση με βάση τις αξιολογήσεις των φοιτητών.