Διεθνής Παρουσία

  • ​​​​​​Οι πίνακες διεθνούς κατάταξης της QS κατατάσσουν το ΟΠΑ στις θέσεις 101-150 στο πεδίο της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το 2021.
  • Οι πίνακες διεθνούς κατάταξης US News κατατάσσουν το ΟΠΑ στην 218η  θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο “Economics and Business” για το 2020.
  • Σύμφωνα με το SSRN (Social Science Research Network) το ΟΠΑ κατατάσσεται στην 164 θέση διεθνώς στην λίστα των Top Business Schools για το 2021.
  • Σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine Rankings το ΟΠΑ κατατάσσεται στην 96 θέση διεθνώς στην λίστα των World Best Business Schools για το 2021.
  • Οι πίνακες διεθνούς κατάταξης Πανεπιστημίων Shanghai ΑRWU κατατάσσουν το ΟΠΑ στις θέσεις 151-200 παγκοσμίως για το 2018 στα επιστημονικά πεδία Εconomics και Finance, και στις θέσεις 201-300 για το 2021 στο επιστημονικό πεδίο Bussiness Administration.
  • Σύμφωνα με τη λίστα University Ranking by Academic Performance (URAP) το ΟΠΑ κατατάσσεται στη θέση 275 στο γνωστικό πεδίο Economics για το 2020.
  • Σύμφωνα με τη λίστα Eduniversal το ΟΠΑ κατατάσσεται για το 2020 μεταξύ των 300 καλύτερων business schools, και αξιολογείται ως Top Business School (4 αστέρια).
  • Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του ΟΠΑ κατατάσσεται στη θέση 99 παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο Finance  σύμφωνα με τα QS Masters Rankings 2020.
  • Η Eduniversal Masters Ranking 2021 κατατάσσει το ΠΜΣ στη Λογιστική  και Χρηματοοικονομική 23ο στο επιστημονικό αντικείμενο “Auditing/Accounting” στην πολύ ανταγωνιστική γεωγραφική ζώνη της Δυτικής Ευρώπης.