Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, τα ΠΜΣ του Τμήματός μας προχώρησαν στη σύσταση Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, μέλη της οποίας είναι εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και διακεκριμένοι απόφοιτοι και Διδάκτορές μας. Αποστολή της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά-υποστηρικτικά στον Διευθυντή και τη Συντονιστική Επιτροπή των ΠΜΣ, σε θέματα όπως η στρατηγική των προγραμμάτων, οι σχέσεις τους με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κλπ. Ο πρωταρχικός ρόλος της Επιτροπής είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση και την αξιολόγηση της στρατηγικής κατεύθυνσης των ΠΜΣ, να διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων τους, την πλήρη συμμόρφωσή τους στα διεθνή πρότυπα ποιότητας και τη συστηματική επικαιροποίησή τους, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες διεθνείς απαιτήσεις. Κατά την επιτέλεση του έργου της, η Επιτροπή εξετάζει περιοδικά την πρόοδο του Προγράμματος και παρουσιάζει τα ευρήματά της στον Διευθυντή και τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος.


Αγγελόπουλος Γεώργιος
HSBC BANK (London)
Manager, Global Risk Analytics Strategy, Standards and Control


Αρβανίτης Πέτρος
TRAINOSE
Head of Strategy, Planning & Investments and Member of the Executive Committee


Γιαμουρίδης Δανιήλ
BANK OF AMERICA (London)
Managing Director, Global Head of Systematic Strategies


Γρίβα Μαριάννα
BLACKROCK UK (London)
Vice President


Λαζαράκου Βασιλική
HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION
President


Ντζανάτος Δημήτριος
HELLENIC GAMING COMMISSION
President


Παπαδοπουλου Έλενα
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION
Chief Human Resources Officer