Μπούκης Κωνσταντίνος, Αλκμαίον Σύγχρονα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, Διευθύνων Σύμβουλος, απόφοιτος part time 2008-10

“Καθώς προερχόμουν από έναν κλάδο καθόλου συναφή με τα οικονομικά, o βασικός μου ενδοιασμός όταν σκεφτόμουν να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα ήταν αν θα μπορούσα να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του. Ο προβληματισμός μου όμως εξαλείφθηκε σχετικά νωρίς, καθώς με τον κύκλο των προπαρασκευαστικών μαθημάτων έγινε εκτενής ανάλυση όλων των προαπαιτούμενων ορισμών και ορολογιών που χρειαζόμουν. O δεύτερος προβληματισμός μου ήταν κατά πόσο θα ήμουν καταρτισμένος από οικονομικές γνώσεις έχοντας φοιτήσει στο πρόγραμμα. Μέσα από το διετή κύκλο σπουδών που παρακολούθησα, ήρθα σε επαφή με πολλές πτυχές της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών, και αυτό με εφοδίασε με τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορώ να ανταποκριθώ στις επαγγελματικές μου δραστηριότητες. Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρω ότι το πρόγραμμα ήταν αρκετά απαιτητικό και για να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου αφιέρωνα αρκετές ώρες μελέτη σε καθημερινή βάση"