Αγγελόπουλος Γεώργιος, PhD, Sr Specialist, Quantitative Modeling, Analytic Development Group, S&P Global Market Intelligence, Λονδίνο, απόφοιτος full time 2007-08

“Το Π.Μ.Σ. στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική αποδείχθηκε μία σωστή επενδυτική επιλογή. Τόσο το περιεχόμενο των διαλέξεων όσο και οι διδάσκοντες του τμήματος με βοήθησαν νε βελτιώσω τις θεωρητικές γνώσεις μου στα χρηματοοικονομικά και να αποκτήσω εικόνα της χρήσης και της χρησιμότητας της χρηματοοικονομικής στην πράξη. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα πολύ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είτε για την εύρεση εργασίας είτε για το ξεκίνημα ακαδημαϊκής καριέρας την Ελλάδα. Είναι επίσης αναγνωρισμένο ακόμα και στα πιο ανταγωνιστικά διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.”