Μπονάτος Ιωάννης, Manager, Risk Assurance Services, PwC Greece, Αθήνα, απόφοιτος Part Time 2015 -2017

"Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική μου έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσω ένα σημαντικό γνωστικό υπόβαθρο και να εμβαθύνω στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Αν και οι προηγούμενες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές μου ήταν σε αρκετά διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο και εργαζόμενος παράλληλα, βρήκα το συγκεκριμένο πρόγραμμα αρκετά απαιτητικό αλλά δομημένο με ένα τρόπο που επέτρεπε στους συμμετέχοντες όχι απλά την παρακολούθηση αλλά την κατανόηση και εξοικείωση με πολλές νέες έννοιες και εξελίξεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πέρα όμως της προσφερόμενης γνώσης, είχα την ευκαιρία να συνεργασθώ με καταξιωμένους καθηγητές και εξαίρετους συναδέλφους. Κάνοντας μία ανασκόπηση σήμερα, της προσπάθειας, των πόρων και του χρόνου που χρειάστηκε να αφιερώσω, είμαι ικανοποιημένος για την επιλογή μου και σίγουρος ότι με βοήθησε γενικότερα να εξελιχθώ ως επαγγελματίας."