Ρίκος Μιχάλης, Portfolio Manager, EFG Asset Management (UK) Ltd, Λονδίνο, απόφοιτος full time 2007-08

"Tο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα ποιοτικό και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα το οποίο μου προσέφερε σε βάθος γνώση της χρηματοοικονομικής σε θεωρία και πράξη. Τα μαθήματα και οι καθηγητές είχαν καθαρό επαγγελματικό προσανατολισμό, γεγονός που κάνει το πρόγραμμα αναγνωρίσιμο στη Ελλάδα και το εξωτερικό"