Γκλιάτα Ελένη, Ελεγκτής Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, Αθήνα, απόφοιτη Part Time 2016-18

"Η παρακολούθηση του διεθνούς αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική με βοήθησε να εμβαθύνω περαιτέρω τις γνώσεις μου σε θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής μέσω ενός καλά δομημένου και πλούσιου προγράμματος σπουδών καθώς και άριστα καταρτισμένων και καταξιωμένων καθηγητών. Το άριστο δε επίπεδο οργάνωσης των μαθημάτων διευκόλυναν σημαντικά τον συνδυασμό εργασίας, σπουδών και οικογένειας, ενώ οι εργασίες που μου ανατέθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων, διεύρυναν περαιτέρω τον τρόπο έρευνας και σκέψης."