Αποστόλου Ηλιάνα, Service Delivery Manager, ΟΠΑΠ Α.Ε., απόφοιτη part time 2004-06

"…..Οι απαιτήσεις του προγράμματος είναι πολλές και ο συνδυασμός εργασίας και σπουδών σίγουρα είναι δύσκολος. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις και το ενδιαφέρον των καθηγητών κατά τη διάρκεια του προγράμματος συνέβαλαν στο να σε κάνουν να το δεις όχι ως μια λογική συνέχεια των προπτυχιακών σπουδών αλλά ως ένα ισχυρό εφόδιο, μια δυνατή πρόκληση στο να αναζητάς μέσα από τις γνώσεις τους, τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους  τις σωστές κατευθύνσεις για την επαγγελματική ολοκλήρωση. Κατά τη διάρκεια των 2 αυτών χρόνων δεν απέκτησα μόνο εμπειρία και γνώσεις αλλά γνώρισα και ανθρώπους, φοιτητές και καθηγητές που έχουν τις ικανότητες και τη θέληση να με βοηθούν και να με συμβουλεύουν σε κάθε βήμα μου μέχρι σήμερα. ….Ένα μεταπτυχιακό σαν και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλει στο να κάνει έναν απόφοιτο να διαπρέψει σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς."