Πληροφορίες για Μαθητές Λυκείου

ΒΙΝΤΕΟ -  Γιατί να επιλέξω για σπουδές το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


ΒΙΝΤΕΟ -  Παρουσίαση Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, από τον κο Τσεκρέκο, Αν.Καθηγητή


Αναλυτικές Πληροφορίες 


   

Σε ποιους απευθύνεται το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απευθύνεται σε εσένα, την/τον αριστούχο απόφοιτο λυκείου που φιλοδοξείς να στελεχώσεις οικονομικές διευθύνσεις και λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικές-ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες.

Η σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, καθώς και οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα, τους δίνουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών, στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων.

Το σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που αναθεωρήθηκε το έτος 2022 ενσωματώνει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής επιστήμης καθιστώντας τους αποφοίτους του Τμήματος περιζήτητους στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές του Τμήματος έρχονται σε άμεση επαφή με διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων που μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες μαζί τους. Το Τμήμα, στα πάνω από 20 χρόνια πρωτοποριακής λειτουργίας του, έχει αναπτύξει ένα διεθνές και περήφανο δίκτυο αποφοίτων που πιστεύει στις γνώσεις και ικανότητες των νέων πτυχιούχων του και τους υποστηρίζει διαρκώς.

Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) έχουν διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και επαγγελματική εμπειρία στους χώρους της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαθέτει πέντε πρωτοποριακά εργαστήρια στους επιστημονικούς χώρους της Λογιστικής, των Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων, της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής και της Διεθνούς Ναυτιλίας. Τα εργαστήρια αυτά παρέχουν στους φοιτητές πρόσβαση σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων όπως Bloomberg, Reuters, Thomson, Compustat, κλπ.

Τέλος, οι πτυχιούχοι αποκτούν την αναγκαία επιστημονική κατάρτιση που τους επιτρέπει την επιτυχή παρακολούθηση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών στα κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής καθώς την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα.


   

Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ως πρώτη επιλογή στο Μηχανογραφικό μου;

 • Γιατί μου αρέσει η Λογιστική ή/και η Χρηματοοικονομική
 • Γιατί το ΛΟΧΡΗ μου δίνει ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων, πρακτικών και καινοτόμων μαθημάτων επιλογής στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αλλά και όχι μόνο
 • Γιατί θέλω άμεση και καλή επαγγελματική αποκατάσταση
 • Γιατί θέλω κορυφαίους, φιλικούς, προσιτούς και πρόθυμους καθηγητές να με συμβουλεύσουν
 • Γιατί θέλω να αποκομίσω γνώση που θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη όταν αποφοιτήσω
 • Γιατί θέλω να εφαρμόσω τις γνώσεις μου μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης πολύ πριν αποφοιτήσω
 • Γιατί θέλω, όταν με το καλό αποφοιτήσω, να ανήκω στο δίκτυο εκείνων των αποφοίτων που κατέχουν τις καλύτερες θέσεις στον ευρύτερο χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής

   

Επαγγελματικές Προοπτικές Αποφοίτων

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία έρευνας του Γραφείου Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων του Τμήματος έχουν άμεση και σχετική επαγγελματική αποκατάσταση εντός διαστήματος τριών μηνών από την λήψη του πτυχίου.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται, μεταξύ άλλων, ως:

 • Εξωτερικοί και Εσωτερικοί Ελεγκτές
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων για Λογιστικά, Φορολογικά, Χρηματοοικονομικά θέματα, για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, για έκδοση ομολόγων και μετοχών
 • Υπεύθυνοι Λογιστηρίων
 • Οικονομικοί Διευθυντές
 • Διαχειριστές Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων
 • Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές
 • Διαπραγματευτές Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
 • Στελέχη Εμπορικών και Κεντρικών Τραπεζών
 • Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών

  

Ενδεικτική λίστα εταιρειών στις οποίες εργάζονται οι απόφοιτοί μας


  

Διακρίσεις

Η ομάδα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  αποτελούμενη από τους φοιτητές κκ. Αρτσίτα Πέτρο-Ραφαήλ (προπτυχιακό), Κούκη Ιωάννα (προπτυχιακό), Καραμπίνη Ιωάννη (προπτυχιακό), και Παναγή Κωνσταντίνα (μεταπτυχιακό), διακρίθηκε με δύο βραβεία (Best Presentation – Deloitte Greece Award και Most Collaborative Team – Baker Tilly Greece award) στον διαγωνισμό ICAEW 2022 Business Challenge..

  

Η κα. Αθηνά Μαγγιώρου MSc, ACCA, CPA, MICS, απόφοιτη του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (2013) διακρίθηκε ως 1η στην Ελλάδα και 18η παγκοσμίως στην εξέταση της ενότητας F8- Audit and Assurance και ως 1η στην Ελλάδα και 12η παγκοσμίως  στην εξέταση της ενότητας P3 – Business Analysis  για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης ACCA. Επίσης κατέγραψε συνολικά μία από τις καλύτερες επιδόσεις στις εξετάσεις του ACCA στην Ελλάδα, εξεταζόμενη επιτυχώς σε όλες τις ενότητες με την πρώτη προσπάθεια.

Ο κ. Αντώνιος Γιαννιός, απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (2016) διακρίθηκε ως 1ος στην Ελλάδα και 5ος παγκοσμίως στην εξέταση της ενότητας Performance Management, ως 1ος στην Ελλάδα και 12ος παγκοσμίως στην εξέταση της ενότητας Audit and Assurance, και ως 1ος στην Ελλάδα και 9ος παγκοσμίως  στην εξέταση της ενότητας Financial Management για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης ACCA.

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κκ. Λευτέρης Κατσιαδάκης, Μαριτίνα Δαμανάκη, Δάφνη Γκογκοζώτου, και Φώτης Αθάνατος) διακρίθηκαν με την επιχειρηματική τους ιδέα Granny’s Bag στον διεθνή διαγωνισμό Hult Prize, που διοργανώθηκε από το University of Doha στις 11-13/3/2021. Συγκεκριμένα, η ομάδα Granny’s Bag συμπεριλήφθηκε στις 6 καλύτερες από τις 68 ομάδες που συμμετείχαν. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. https://www.aueb.gr/el/content/startup-toy-tmimatos-logistikis-kai-hrimatooikonomikis-diakrithike-ston-diagonismo-hult

Η ομάδα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  αποτελούμενη από τους φοιτητές κκ. Καλόγερο Ανδρέα, Κάτρη Ιωάννη, Λέσση Ιωάννη, Σουέρεφ Ηλία, και Χατζηκυριάκου Μαρία διακρίθηκε ως πρώτη στον ετήσιο διαγωνισμό CFA Institute Research Challenge 2018 ανάμεσα σε όλες τις ομάδες των Ελληνικών Πανεπιστήμιων. Η ομάδα προέβη σε χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση της εταιρείας FOURLIS Α.Ε. Συμμετοχών, αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της καθώς και μια πρόταση για θέση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης της μετοχής.  Η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής κατέταξε την ομάδα του Τμήματος ως πρώτη στην Ελλάδα.

Η ομάδα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  αποτελούμενη από τους φοιτητές κκ. Αντωνόπουλο Δημήτριο, Κουρουνιώτη Χαράλαμπο, Πρίντζιο Κωνσταντίνο, και Σάντα Φωτεινή, διακρίθηκε ως πρώτη στον ετήσιο διαγωνισμό CFA Institute Research Challenge 2015 ανάμεσα σε όλες τις ομάδες των Ελληνικών Πανεπιστήμιων. Η ομάδα προέβη σε χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση της εταιρείας Aegean Airlines, αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της καθώς και μια πρόταση για θέση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης της μετοχής.  Η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής κατέταξε την ομάδα του Τμήματος ως πρώτη στην Ελλάδα.

Η ομάδα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  αποτελούμενη από τους φοιτητές κκ. Κοντογιάννη Ευγενία, Καφφέ Χαρίκλεια, Τζάκο Βασίλη, Σανταμούρη Αικατερίνη, και Τσάβαλο Χρήστο, διακρίθηκε ως πρώτη στον ετήσιο διαγωνισμό CFA Institute Research Challenge 2014 ανάμεσα σε όλες τις ομάδες των Ελληνικών Πανεπιστήμιων. Η ομάδα προέβη σε χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση της εταιρείας Πλαίσιο Computers Α.Ε., αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της καθώς και μια πρόταση για θέση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης της μετοχής.  Η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής κατέταξε την ομάδα του Τμήματος ως πρώτη στην Ελλάδα.