Δραστηριότητες

Ο στρατηγικός προσανατολισμός του εργαστηρίου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Το μοναδικών ικανοτήτων εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό του εργαστηρίου εγγυάται την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

Το B.C.Lab εστιάζει τις δράσεις του στους εξής τρεις τομείς: