Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Τα μέλη του B.C.Lab έχουν συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη και διεξαγωγή πληθώρας εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων. Τα σεμινάρια αυτά προσφέρονται μέσω του ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα πιο δημοφιλή σεμινάρια είναι τα εξής: