Συνεργασίες

Ως ερευνητικός και εκπαιδευτικός φορέας επιδιώκουμε τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με αντίστοιχους διεθνείς φορείς, με στόχο την ανάπτυξη και προαγωγή της διαπολιτισμικής έρευνας και των εκπαιδευτικών συνεργιών.

Sustainability, Technology & Innovation Research Group (STIR)