Ανθρώπινο Δυναμικό

Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του B.C.Lab είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Στο εργαστήριο δραστηριοποιούνται άτομα που προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, όπως από το χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων,  του μάρκετινγκ, της επικοινωνίας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, του πολυτεχνείου και των μαθηματικών.

Όλα τα μέλη του εργαστηρίου διαθέτουν άριστες γνώσεις, υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία. 

Στο εργαστήριο συνεργάζονται αρμονικά: