Το Εργαστήριο

Το B.C.Lab ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1998 (ΦΕΚ Ίδρυσης:A 174 – 24.07.98), και είναι το πρώτο θεσμοθετημένο εργαστήριο που λειτούργησε στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Το ΦΕΚ του τροποποιήθηκε το 2017: Β 580 - 24.02.2017

Το εργαστήριο είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαστήρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και δημιουργήθηκε για να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο χώρο της επιχειρησιακής επικοινωνίας. Διαθέτει σημαντικές και εξειδικευμένες υλικοτεχνικές υποδομές, που εξυπηρετούν άριστα τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες των μελών του.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Βλάσης Σταθακόπουλος.