Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας (B.C.Lab), μπορείτε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα κάτωθι στοιχεία:

Διεύθυνση: Δεριγνύ 12, 4ος Όροφος, 104 34, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 8203433
Fax: +30 210 8223802
E-mail: stathako@aueb.gr